شما در منوی اصلی قرار ندارید / بازگشت به منوی اصلی

لالیک

91هزار تومان

(تلخ و تند و ترش)

بادام + زردالو + پوست پرتقال + سس تند و…